1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1926
  6. 124-125
    • It is analyzed the theorem of a multivalue function.
    • Μελετάται και αναλύεται το θεώρημα μίας πλειονότιμης συνάρτησης.