1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ρεμούνδος Γεώργιος Μ | Ρεμούνδος Γεώργιος
  5. 1926
  6. 102-104
    • The measures of the multivalue functions are calculated on the base of the fundamental Canely's theory.
    • Μελετώνται βάσει της θεμελιώδους θεωρίας του Cauchy, τα μέτρα των πλειονότιμων συναρτήσεων.