1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νικολαϊδης, Ρήγας (1856-1928)
  5. 1926
  6. 68-74
    • The results of various audiological experiments have come to the conclusion that the after the exception of the labyrinth serious changes appear to the audiotory muscle. It is very clear that a close relationship between the labyrinth and the muscular system exists.
    • Μελετώνται τα αποτελέσματα διάφορων πειραμάτων και εξάγεται το γενικό συμπέρασμα ότι ο ακουστικός μυς παρουσιάζει μεταβολές μετά την εξαίρεση του λαβυρίνθου. Γίνεται δε προφανής η μεγάλη επίδραση την οποία έχει ο λαβύρινθος στο μυικό σύστημα.