Η μάστιξ της Ζακύνθου ή ο άνθρωπος και ο επίσκοπος Ν. Κατραμής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23371
  4. GR-AtACAb10078497
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: [χ.ό.], 1873
  7. 16