Κατραμής , Νικόλαος -- Επίσκοπος Ζακύνθου , 1820-1886

  1. Θεματικές επικεφαλίδες
    1. Κατραμής , Νικόλαος (Πρόσωπο)
    2. Επίσκοπος Ζακύνθου , 1820-1886 (Πρόσωπο)