Βρέθηκαν 67 αποτελέσματα
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Συγγραφέας: Καζαντζόγλου, Δ. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1930 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Durac, Nikolai, Καπαγιάννης, Π. Γ. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Αλέξης Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Stepnickij, S., Ερυθριάδης, Α. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Solohov, Mihail Aleksandrovic, (1905-1984), Ερυθριάδης, Α. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Κανονίδης, Γιάγκος Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Smirnov, N. G., Sherbakov, S. S., Ερυθριάδης, Α. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης

Το καμινεφτίρι

Μονογραφία
Συγγραφέας: Liasko, N., Φωτιάδης, Γ. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Dobrohotova, A. I., Χαραβίδης, Σ. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης

Σο ποτάμ "Λένα"

Μονογραφία
Συγγραφέας: Konovalova, K., Ερυθριάδης, Α. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Osipova, L., Ζευγολάτης, Π. Α. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Sulis, A., Τζιμιανίδης, Αντώνης Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης

Τορομάν τι Μακάρ

Μονογραφία
Συγγραφέας: Korolenko, Vladimir Galaktionovich, (1853-1921), Ερυθριάδης, Α. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Becher, Johannes R., (1891-1958), Κανονίδης, Γιάγκος Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1931 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
Συγγραφέας: Eahawk, D., Murotova, S. K. Δημοσίευση: Ροστόφ επί του Ντον: Κομμουνιστής, 1932 Συλλογή: Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης