Morozova, Margarita Kirillovna, (1873-1958)

  1. Πρόσωπο