Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Λάζαρου Δ. Βιλαρά, 1858
τ.1 (578 σελ.)

Ο Γεροστάθης : ή αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο