Παπαδόπουλος , Γρηγόριος , 1819-1873

  1. Πρόσωπο