Ηρούς και Λεάνδρου έρωτες

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23350
  4. GR-AtACAb10078593
  5. Ελληνικά
  6. Σκυλίτσης, Ιωάννης Ισιδωρίδης
  7. Σμύρνη: Α. Δαμιανός, 1839
  8. 106