Η εν Κωνσταντινουπόλει τετράς και το θύμα αυτής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23336
  4. GR-AtACAb10078554
  5. Ελληνικά
  6. Κανισκέρης, Δ. Π.
  7. Αθήνησι: [χ.ό.], 1865
  8. 138