Ο εν Ιορδάνη τόπος της βαπτίσεως του Κυρίου και το μοναστήριον του Τιμίου Προδρόμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23335
  4. GR-AtACAb10078546
  5. Ελληνικά
  6. Κοικυλίδης, Κλεόπας Μ.
  7. Εν Ιεροσολύμοις: Τυπογραφείο του Ιερού Κοινού του Π. Τάφου, 1905
  8. 96