Μεταβολισμός

Metabolism (Αγγλική)

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά