1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23333
  4. GR-AtACAb10078537
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Παλιγγενεσία, 1881
  7. 24