Εν τη αιθούση της Ελληνικής Σχολής Βατούμ υπέρ συστάσεως Φιλοπτώχου Σωματείου Κυριών

  1. Έννοια