Διαδικασία πληροφορικής

Information processing (Αγγλική)

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά