Διοίκηση πληροφορικής

Information management (Αγγλική)

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά