Περί των παλιμψήστων κωδίκων των αγιορείτικων βιβλιοθηκών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23306
  4. GR-AtACAb10078360
  5. Ελληνικά
  6. Λάμπρος, Σπυρίδων Π.
  7. Αθήνησι: Τυπογραφείο ″Παλιγγενεσία″, 1888
  8. 22