1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23301
  4. GR-AtACAb10036869
  5. Ελληνικά
  6. Λάμπρος, Παύλος
  7. Venezia: Tipografia del Commercio, 1866
  8. 26