Σπουδές κωφών

Deaf studies (Αγγλική)

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά