1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23295
  4. GR-AtACAb10125722
  5. Ελληνικά
  6. Δριμυτικός, Νικόλαος | Legrand, Émile (1841-1903)
  7. Εν Παρισίοις :[χ.ό.], [1869]
  8. 32