Συστήματα υπολογισμού

Computing systems (Αγγλική)

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά