Υπολογιστική γλωσσολογία

Computational linguistics (Αγγλική)

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά