Έκθεσις των κατά το ιερόν μνημόσυνον των αειμνήστων Ζωσιμάδων, συν η και ο επιτάφιος λόγος ο παρά του αιδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου και Οικονόμου Κωνσταντίνου του εξ Οικονόμων εκφωνηθείς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 161898
  4. GR-AtACAb10026457
  5. Ελληνικά
  6. Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, Κωνσταντίνος
  7. Αθήνησιν: Τυπογραφία Χρήστου Αναστασίου, 1842
  8. 62