Μαθηματικά των επιχειρήσεων

Business mathematics (Αγγλική)

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά