1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23282
  4. GR-AtACAb10078563
  5. Ελληνικά
  6. Ελευθεριάδης, Λεόντιος, μητροπολίτης
  7. [Εν Αθήναις] :[Σ. Κουσουλίνος] , [1907]
  8. 20