1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23321
  4. GR-AtACAb10078462
  5. Ελληνικά
  6. Καλύβας, Διονύσιος Α.
  7. Αθήνησι: Α. Καλαράκης, 1899
  8. 120