1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23270
  4. GR-AtACAb10078733
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Γ. Λάμπρου, 1903
  7. 32