Ποιμαντορική επιστολή της Α. Π. του σεβασμιωτάτου κου Ιωάννου Τάτση αρχιεπισκόπου Νικαίας και αντιπροσώπου της Αγίας έδρας εις Κωνσταντινούπολιν : επί τη τεσσαρακοστή του 1906

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23266
  4. GR-AtACAb10078749
  5. Ελληνικά
  6. Τάτσης, Ιωάννης
  7. Εν Ερμουπόλει Σύρου: Ν. Φρέρη, 1906
  8. 20