Συνοπτική ιστορία της Λέσβου και τοπογραφία αυτής : φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 1874

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23262
  4. GR-AtACAb10078324
  5. Ελληνικά
  6. Ταξής, Σταύρος Γ. | Αναστασιάδης, Β. Ι. | Καραβάς, Σ.
  7. Μυτιλήνη: Πορεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 1996
  8. 55