Τακρίριον περί των κατά των χριστιανών διαφόρων βιαιοπραγιών και κακώσεων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23256
  4. GR-AtACAb10078789
  5. Ελληνικά
  6. [Κωνσταντινούπολη] :[χ.ό.], [1911]
  7. 28