1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23255
  4. GR-AtACAb10078798
  5. Γαλλικά
  6. [Constntinople] :[χ.ό.], [1911]
  7. 22