1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23194
  4. GR-AtACAb10078772
  5. Γαλλικά
  6. Παππάς, Σπυρίδων Γ.
  7. Athenes :Monde Hellinique, A. Pappaspyrou, 1907
  8. 60