1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 158525
  4. GR-AtACAb10147225
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: [χ.ό.], 1846
  7. 19