Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον : Αναγραφή των πανεπιστημιακών αρχών : διατάξεις νόμων και Β. διαταγμάτων αφορώσαι εις τους φοιτητάς : πρόγραμμα των μαθημάτων 1915-1916

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23185
  4. GR-AtACAb10078713
  5. Ελληνικά
  6. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφείο Ο Ερμής, 1915
  8. 104