1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23179
  4. GR-AtACAb10078674
  5. Ελληνικά
  6. Αυτοκρατορικό Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο
  7. [Αθήνα]: [Εστία], 1901
  8. 40