Έμμετρος επιστολή προς τους μεγαλοσχήμους ισχυρούς συνησπισμένους καθ'Ελλάδος Φράγκους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23172
  4. GR-AtACAb10078645
  5. Ελληνικά
  6. Οικονομίδης, Φίλιππος Α.
  7. Εν Αθήναις: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1886
  8. 12