1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23167
  4. GR-AtACAb10078633
  5. Ελληνικά
  6. Ορφανίδης, Θεόδωρος Γ.
  7. χ.τ.] :[χ.ό.] , [1865;]
  8. 16