Άνδρας
1926
1982
Ελληνικά
Τάξις των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
  • Καθηγητής Αγγλικού Δικαίου, Συγκριτικής των Ξένων Δικαίων, Γενικής Θεωρίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής, Διαυθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου και Κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου

Χλωρός, Αλέξανδρος Γ. (1926-1982)

  1. Πρόσωπο
  2. 1926
  3. 1982
  4. Άνδρας
  5. Ελληνικά
    1. Καθηγητής Αγγλικού Δικαίου, Συγκριτικής των Ξένων Δικαίων, Γενικής Θεωρίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής, Διαυθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου και Κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου

    1. 228930895 ⟶ Πατήστε εδώ