Έκθεσις των πεπραγμένων της εν Χρυσουπόλει Φιλοπτώχου Αδελφότητος "Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων" κατά το έτος 1920

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23155
  4. GR-AtACAb10078585
  5. Ελληνικά
  6. Φιλόπτωχος Αδελφότης Χρυσουπόλεως
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1921
  8. 16