Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το έτος 1919-20

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23154
  4. GR-AtACAb10078591
  5. Ελληνικά
  6. Εθνικός Σύνδεσμος Κωνσταντινουπόλεως
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Α. Κορομηλά, 1920
  8. 27