1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23150
  4. GR-AtACAb10078642
  5. Ελληνικά
  6. Φιλόπτωχος Αδελφότητα
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Α. Α. Παπαδόπουλου, 1914
  8. 56