1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23146
  4. GR-AtACAb10078665
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Τυπογραφία Α. Αγγελίδου, 1841
  7. 64