Περιγραφή έμμετρος της εν Αθω ιεράς και σεβασμίας Μεγίστης Λαύρας του Βατοπεδίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23130
  4. GR-AtACAb10033399
  5. Ελληνικά
  6. Ευγένιος, μοναχός
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Αλεξ. Παπαγεωργίου, 1891
  8. 36