Λεόντιος Μητροπολίτης Κύπρου

Leontios, Metropolite of Cyprus (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο