1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23129
  4. GR-AtACAb10078745
  5. Ελληνικά
  6. Εν Βενετία: Εκ της ελληνικής τυπογραφίας του Φοίνικος, 1865
  7. 36