Σευήρος ο Μονοφυσίτης Πατριάρχης Αντιοχείας και η απο του ενωτικού του Ζήνωνος μέχρι της επί μήνα συνόδου (482-536) σχέσις του μονοφυσιτισμού προς την ορθοδοξίαν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23128
  4. GR-AtACAb10078756
  5. Ελληνικά
  6. Ευστρατίου, Ιωάννης
  7. Εν Λειψία: Τύποις Bar & Hermann, 1894
  8. 72