1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 13366
  4. GR-AtACAb10069685
  5. Ελληνικά
  6. Φλογαίτης, Θεόδωρος Ν.
  7. Τόμος Πρώτος, μέρος Α', Εν Αθήναις: Γεώργιος Δ. Φέξης, 1895
  8. 1 - 96