1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 158476
  4. GR-AtACAb10147347
  5. Ελληνικά
  6. Δημητριάδης, Στέφανος Δ.
  7. Εν Βιέννη: Τύποις Μάρκ. Πούλιου, 1797
  8. 52