1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23127
  4. GR-AtACAb10078760
  5. Ελληνικά
  6. Εξαρχόπουλος, Γεώργιος Ματθαίου
  7. Εν Αθήναις: [χ.ό.], 1842
  8. 36